acından ölmek

çok aç kalmak yada aşırı derecede yoksulluk çekmek.