adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu

insanın değerinin zengin olmakla artmayacağını, asıl olanın insanlık olduğunu anlatan sözdür...