adam etmek

eğitmek, yetiştirmek, topluma yararlı duruma getirmek.