ahmet arvasi

rahmetli yaşasaydı 79 yaşında olacaktı. ağrı ilinin doğubeyazıt ilçesinde 15 şubat 1932â
rahmetli yaşasaydı 79 yaşında olacaktı. ağrı ilinin doğubeyazıt ilçesinde 15 şubat 1932 de doğan s. ahmet arvasi ailece van ın bahçesaray ilçesine bağlı arvas (doğanyayla) köyündendir.

1958 de gazi eğitim enstitüsü pedagoji bölümünden mezun olmuştur. 1979 da mhp büyük kongresinde üye olarak seçilmiş ve bunu radyodan haberleri dinlerken duymuştu.

bunun üzerine emekliliğini istedi. 12 eylül 1980 darbesine kadar mhp genel idare kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 12 eylül de önce dil ve istihbarat okuluna sonra da meşhur mamak cezaevine götürülmüştür.

arvasi, şuurlu bir türk milliyetçisiydi. tıpkı 17. yüzyılda yaşayan müfessir vani mehmet efendi gibi düşünüyor, onun bundan 300 yıl önce "arais ül kur an" adlı kitabında yazdığı gibi " türkler, kur an da bahsi geçen zülkarneyn den maksat oğuz han olduğunu söylerler ki bu konuda tereddüdü mucip olacak hiçbir nokta yoktur " derdi. arvasi hoca, " oğuz un çocukları " dediğinde gözleri ışıldar, sesi gürleşirdi.

12 eylül sonrasında bir gün aydınlar ocağında konferans verirken konferansı yöneten kişinin türk islam ülküsünden rahatsız olduğunu hissettirmesi üzerine hoca ayağa kalkmış ve " ben afrika nın ortasında dünyaya gelmiş ve bu akla da sahip olsaydım, tereddütsüz türk milliyetçisi olurdum. çünkü ben türk milletinin de islam alemin de mazlum milletlerinin de kurtuluşunun türk milliyetçilerinde, türk islam ülkücülerinde olduğuna " amentüye iman ettiğim gibi inanıyorum " demiştir.

arvasi, türk milleti ile ilgili çok önemli bir gerçeği çok çarpıcı bir şekilde şöyle ifade etmekteydi. " tarih boyunca bütün milletlerin putları, müşahhas tanrıları olmuştur. oysa tanrı mücerrettir. tarihte yontulmuş tanrısı olmayan bir millet vardır, o da türk milletidir " derdi. bu çok önemli sosyolojik bir tespittir.
arvasi hoca, gökalp ten atsız hoca ya uzanan türk milliyetçiliği düşünce zeminini geliştirerek sentezleyen bir fikir adamıdır.

arvasi, gökalp in " türkleşmek, islamlaşmak, muasırlaşmak " çizgisinde hem müslüman, hem türk milliyetçisi hem de çağdaş olunabileceğini, ne pahasına olursa olsun mutlaka teknolojik üstünlüğü ele geçirmemiz gerektiğini söylemiştir. türk milliyetçilerini her dönemde ırkçılık ile itham edenlere de arvasi çok açık cevaplar vermiştir. bunların bir bölümü kendilerine azınlık ırkçılığı yapmayı hak görenlerdir. bir bölümü türk milliyetçiliğine " şaman " diyen islam da milliyetçiliğin olmadığını söyleyenlerdir. arvasi, bu suçlamalara karşı çok ilginç bir cevap geliştirmiştir. arvasi, ırk kavramını açıklarken, islam ın ırk gerçeğini inkar etmediğini ancak bu gerçeğin istismarına karşı olduğunu belirtir. islamiyet " biyolojik ırk " gerçeğini kabul ve fakat bir batı hiristiyan ürünü olan " biyolojik ırkçılığı " reddeder. insanlar farklı renk ve yapıda ve fakat bir tek köktendirler.

arvasi, biyolojik ırkçılığı reddederken türk milliyetçiliğinin " ictimai ırk " gerçeğini inkar ve ihmal etmemelerini ister. içtimai ırk tespitinde atatürk ün " ne mutlu türküm diyene " izahını buluruz.
ortak bir şuur tarzında beliren mensubiyet duygusunun soy ve kan birliği şuuru biçiminde duyulmasıdır. türk milliyetçisi, türk ictimai ırkını benimser, sever ve sevdirirken ailesini de bu espri içinde kurmaya çalışır. arvasi, kozmopolitlikten hoşlanmaz. bununla beraber başka ictimai ırkları da allah ın birer ayeti olarak değerlendirir. " biyolojik ırkçılık " parçalayıcı ve bölücü bir karakter taşıdığı halde " ictimai ırk " birleştirici ve bütünleştirici bir özellik taşır. kimse biyolojik verasetini tayin iradesine sahip değildir ama " ictimai ırk " tercihe açıktır. aynı tarihe, aynı kültüre, aynı din ve ülküye sahip insanlar arasında " kan ve soy birliği " şuurunun güçlenmesine yol açar. kendi içine kapanan dar bölge " aşiret " tabakalar arasında evlilik köprüleri kurarak milli şuuru güçlendirir.

türk tarihi boyunca aşiretler ve beylikler arasındaki çatışmaları yumuşatmada bu yol, pek çok kez denenmiş ve faydalı da olmuştur. arvasi, " ictimai ırk " ile millet ve devletin güçlendiğini kaydeder. ülkücü hareket ahmet arvasi yi çalışmalarının yayında üç ciltlik türk-islam ülküsü adlı kitabı ile tanır. tek eseri bu çalışması değildir. arvasi türk milliyetçiliği çalışmalarına 1965 de yazdığı " ileri türk milliyetçiliğinin ilkeleri " adlı kitabı ile başlamıştır. 12 eylül sonrasında ülkücü gençliğin örgütlenmesinde çok önemli bir fikri liderlik yapmış olan arvasi hocayı rahmetle anarken, ülkücü gençlere arvasi hoca nın eserlerini okumalarını şiddetle öneriyorum.

arvasi, türk gençliği için şöyle demektedir. " türk islam kültürüne, türk islam medeniyetine, türk islam ülküsüne bağlı türklük şuur ve vakarına, islam aşk, ahlak ve aksiyonuna sahip türklüğü bedeni, islamiyet i ruhu bilen, milletini teknolojik hamlelerle dünyanın bir numaralı devleti yapmak özlemi ile çırpınan dünya türklüğünün, islam dünyasının ve bütün mazlum milletlerin ümidi olmaya namzet bir gençlik yetiştirmekten başka çaremiz yoktur. "