aklı kalmak

beğendiği bir şeyi düşünmekten kendini alamamak...