alt tab

bilgisayarda açık programlar arası dolaşmayı sağlayan iki tuştur