altın yılan balığının yuvası

bulunması hayli zor olan karanlık mesken.