ara dayağı

kavga eden kişileri ayırmaya çalışan masum kişinin yediği dayak.
genelde kim vurduya gider bunu yiyen. suçsuz yere yemiştir o dayağı.
1.anlam:dayak atılacak kişiler birbirine iyi kenetlenmiş yoğunluğu iyi olan bir topluluk ise bu topluluğa öncü bir dayak çekilerek topluluğun dağılması,seyrekleşmesi sağlanır.işte bu öncü dayağa "ara dayağı" denir.

2.anlam:sıra dayağı sırasında verilen kısa aralarda meydana çıkan yedek sıra dayakçıların kendi aralarındaki ısınma amaçlı dayakları.