ara dayağı

kavga eden kişileri ayırmaya çalışan masum kişinin yediği dayak.
sıra dayağına geç kalıp aradan girmeye çalışan kişinin yediği tokatlar topluluğu.
genelde kim vurduya gider bunu yiyen. suçsuz yere yemiştir o dayağı.
1.anlam:dayak atılacak kişiler birbirine iyi kenetlenmiş yoğunluğu iyi olan bir topluluk ise bu topluluğa öncü bir dayak çekilerek topluluğun dağılması,seyrekleşmesi sağlanır.işte bu öncü dayağa "ara dayağı" denir.

2.anlam:sıra dayağı sırasında verilen kısa aralarda meydana çıkan yedek sıra dayakçıların kendi aralarındaki ısınma amaçlı dayakları.