aranjör

müzik ve yazılı metinleri düzenlemekle görevli kişi uyum ve işleyişe yön verendir.