at üstüne kelebek kondurmak

"şahdın şahbaz oldun" diye yanıtlanabilir eylem.