avrada ağaca çıkar gibi sarılmak

buse kondurduğun hatun kişiye, bu eylemden sonra yapılması zaruri eylemdir.

---------------alıntı---------------
ey oğul! buse kondurduğun avrada daha sonra yapacagın iş, onu kucaklamaktan ibaret ola. kucaklamanın şiddetinin, muhabbetinin ölçüsü olduğunu ve avrada dört şekilde sarılabileceğini unutmayasın!

sarılmanın birinci çeşidi, hafif bir temastan ibaret ola. herif bir bahane ile kadının yanına veya karşısına geçe, vücudunu ona temas ettirecek şekilde otura. buna "ittisal sarılması" derler.

ikincisi, "duhul sarılmasıdır". kadın, tenha bir mekanda yerden bir şey almak bahanesiyle eğile, erkek avradı göğüslerinden yakalayıp sıkıştıra.

üçüncüsüne, "temas sarılması" derler. aşık, karanlık ve tenha bir yerde hiçbir şey söylemeden kollarını maşukasının boynuna dolaya ve avradı vücudunun her tarafı temas edecek şekilde kucaklaya.

dördüncü çesit sarılmada, aşık gene karanlık ve tenha bir mekanda avradın vücudunu duvara yahut bir sütuna dayayıp sıkıştıra. buna "tazyik sarılması" derler.

"ittisal" ve "duhul" sarılmaları, her zaman tesadüf edilmeyen yahut serbestçe söz edilemeyip konuşulamayan kadınlara tatbik oluna. "temas" ile "tazyik"in ise, hatunun müsaadesine baglı olduğu unutulmaya.

ve ey oğul; bil ki kucaklamalar da dört türlüdür:

birincisi: aşık, kadına sarmaşığın ağaca sarılması gibi sımsıkı sarıla. hafif sesler çıkartıp sevdasını belli ede, arada bir avradın suratına baka, sonra o surata bir buse kondura. buna "sarmaşık sarmaşması" derler.

ikincisi: aşık, bir ayağını maşukasının ayağı üzerine dikip, diğerini buduna yerleştire. bir koluyla avradın arkasını, öteki ile de omuzlarını sara. bunları yaparken tatlı ve munis bir sesle sevda şarkıları söyleye ve sanki buse meyvesi kopartmak için avrat ağacına tırmanıyormuş gibi yapıp kadını bol bol öpe. buna "tırmanma" derler.

üçüncüsü: aşıkla maşukası yatarlarken birbirlerini öylesine büyük bir şiddetle kucaklayalar ki, kolları düğümlene. buna "susam ile pirinç" derler.

dördüncüsü: erkekle avrat aşk ve sevda denizine düşerek her şeyi unutalar. bu alemden ve düşüncelerden kaçalar, bir müddet buse alıp vereler. sonra aşık maşukasına şiddetle sarıla ve aşkın heyecanıyla tek bir cisim haline geleler. avrat herifin ister kucağında, ister yanında, isterse de karşısında olsun, hiç farketmeye. buna "süt ile su" derler
---------------alıntı---------------

kaynak: www.bahname.com
sarılırken ayaklarınızı dolamanız pek tavsiye edilmez. zira sonuçları pek hoş olmayabilir.
avradın meyvelerini de toplamaya kalkarsanız gecenin içine sıçtığınızın resmi olacak fantezi çeşidi
bu sitelerin takipçileri gerçekten avratlarına bu tarz mı yaklaşıyorlar merak ettiğim eylem.
yani öyleyse ; çok heyecanlı da. *