avrupa

istanbul un iki kıtasından biri
bir türlü giremediğimiz birliğin ön adı (bkz: avrupa birliği)