babalık hissi

er kişilerde gerçekleşince ortaya çıkan his.* *