bağrına basmak

tdk ya göre, kucaklamak anlamında olan söz.
sevmek , sahip çıkmak