bardacık

incir çeşidi , izmirle özdeşleşmiş bir meyvedir .