baskın vermek

ani ve habersiz girmek, saldırıda bulunmak.