başlık

genellikle başı korumak için giyilen şapka.
bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare...