batak isimlerinin yasaklanması

yakın zamanda olması muhtemel durumdur. zira oldukça müstehcen çağrışımlar yaptırabiliyor. eşli batak, açmalı batak ve gömmeli batak gibi mesela.
gömmek, açmak gibi eylemlerin önünü alacak, toplumu ahlaksızlıktan kurtaracak tedbirlerden biri