bekaret tazeleyici karışım

sözlüğümüzün ünlü din bilgini, nevi şahsına münhasır, mümtaz kişilik alayina trivela sayesinde öğrenme imkanı bulduğumuz www.bahname.com isimli web sitesinde yer alan karışım.

bekaret tazelemek için yapılması gerekenler şöyledir;

evvelâ iki dirhem âkır-ı karhâ otu (anacyclus pyrethrum), beş dirhem teke sakalı otu, on altı dirhem saf şarap ve yarım dirhem mersin yemişi alalar. bunların tamamını bir çömleğe koyalar, yeteri kadar su ilâve edeler ve suyla şarap uçup gidinceye kadar kaynatalar. kaynama sırasında avrat gelip çömleğin yanına otura. eline temiz bir bez parçası ala, kaynayan suya batıra ve buharını yedi kere içine çekip, yedi kere bezi sürüne. ondan sonra çömleği ateşten indireler. bu şekilde kullanılırsa, bekâret eskisinden de sağlam ola.


kaynak: www.bahname.com