belaya rus

an itibari ile içmekte oldum belarus votkası. içimi gayet rahat, alkol oranı da %37,5 oranında. gideri var.
ilk gördüğüm anda ismini serbest çağrışım ürünü sandığım, ama vokta olduğunu öğrendiğim hede.