bellek

yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü...
çoğunlukla bilgisayar dilinde kullanılan terim