berrak tüzünataç

ülkemizdeki annelerin doğurduğu güzellik tanrıçalarından biridir