bi yer mi açık ceryan yapıyor

tutulma öncesi söylene genel sözler. sonrası mı? kas spazmı, boyun ağrısı
açık olan yerin bilinmesine rağmen üşengeçlikten dolayı kendinden daha genç olan aile bireyine sorulan soru