bilmem kaçıncı istanbul caz festivali yazısı görünce buruklaşmak

hiçbir zaman bu denli entel olamayacağından mütevellit oluşan koşulsuz şartsız his.