bir bütün olarak omuz

kismi olarak ele almak ne kadar mümkün bilemiyorum ama bütünsel olarak öpülesi.
estetik bir bölge.
tribünde dayanışma göstergesi, safları sıklaştırmanın ölçü birimi olarak kullandırılan iki kolun bağlı olduğu baş altı bölge.