biz size geldik bitlendik

bitlenmelerinin kaynağını aktaran tekerleme.