bohemya

çek cumhuriyetinde bir bölgedir. bohemya'nın toplam yüzölçümü 52.060 km²dir.1918'e kadar bohemya eyâleti avusturya'ya aitti.

ukte: cengizselcuk