bonservis

işinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen ve görevini iyi yaptığını belirten belge...