boş küme

beşiktaştaki başarılı bek oyuncularından oluşan kümedir