bulgaristan göçmeni

muhacir denildiğini sandığım genelde açık renkli renkli gözlü güzel insanlar.