büyümek

fiziksel olarak engel olunamayan lakin zihinsel olarak gerçekleşebilmesi için biraz çaba isteyen eylem...
acı durumlarla karşı karşıya kalarak, hayatın zorluklarını yaşayarak gerçekleşen durum. yoksa yaştı, seneydi yalan işler
çocuk olmayı özlemektir.
ruhen daha çok hissedilen durum.
gerçeklerle yüzleşmek, korktuğunda annenin arkasına saklanmamak, bilinçlenmek, acıya, derde, kedere göğüs germek, güçlü durmaya çalışmaktır. bunların hepsini yapmak zorunda kalınca da yorulursun. büyümek yorulmaktır aslında.
yalnızlık etkeniyle bir araya geldiğinde, hayatın tüm güçlüklerine karşı tek başına direnmek zorunda kalınan olgudur.

bir operasyon geçirirsin, ardından vücut sıcaklığın anormal bir seviyeye ulaşır; sayıkladıklarını dahi duyan olmaz.