c plus plus

bir programlama dili olmakdan çok ultra mega multi c vitamin içeren bir ilacın varlığını açıklar gibi görünendir.