çabuk kızan ama kolay affeden

anlık yaşayan, tepkilerini anlık koyup, içine atmayarak , ilerleyen zamanlara birşey bırakmayan hayat ürünü.
(bkz: yenir ki bu)