canın sürekli sıkılması

insanın boşlukta olduğuna dalalet olabilir.
iç huzurunun olmadığına olabilir.
dayak istiyor olabilir.
olabilir de olabilir.
sıkıcan iyidir, kolay çıkmaz
bilinçaltında aslında kafaya takılan bir durum vardır ama kişi meseleyi düşünmek istenmediğinden insanın içi sıkılır.