çapkın

geçici aşklar ve ilişkiler peşinde koşan (kimse), hovarda.