çarpık kentleşme

çarpık kentleşme, şehirlerin herhangi bir denetim gücü olmadan ve plansız olarak rastgele ve her türlü planlamadan uzak bir biçimde büyümesidir. herhangi bir estetik kaygı gözetilmeden, insanların doğal ihtiyaçları dikkate alınmadan ve mevcut tarihi dokunun korunması düşünülmeden gerçekleşen bu kentleşme türü mevcut yerleşim birimlerinin tarihsel, kültürel ve doğal kaynaklarının tahrip olmasına veya yol açmasına sebebiyet vermektedir.

aslında bu bizde çok eskilerden gelen bir alışkanlıktır. öyle ki eski türklerde göğün kutbu sayılan, kutup yıldızının etrafındaki yıldızlar ise hükümdarların ailesi ve etrafındakilere benzetiliyordu.

hal böyleyken çadırların dağılış biçimine bakıldığında en büyük çadır* kutup yıldızını temsil ediyordu, diğer çadırlar ise kutup yıldızının* etrafına dağınık bir şekilde dağılan yıldızlar* hükümdarın ailesi ve halkı temsil ediyordu.

günümüze baktığımızda ise kutup yıldızını camiler, devlet binaları, stadyumlara; diğer yıldızları ise halka benzetebiliriz. aynı kutup yıldızının etrafında düzensiz, dağanık bir şekilde dağılan yıldızlar gibi.

biraz fazla edit ve ekleme yaptım.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/bsnods/3008/1388647650_gorsel_genel_1.jpg
çok uzakta değil, galata köprüsünün tepesinden kasımpaşaya doğru baktığınızda anlaşılabilinen durum.
insanı yaşadığı dünyadan soğutan. ne sokaklar yürünecek gibi, ne binalar biçimli. el birliği ile sıçtık içine dünyamızın.
''nasıl daha kötü yaşayabiliriz''i arayıp bulduk. tiksiniyorum ulan. *duvarları ısırır*