cezb etmek

kendine çekmek, bağlamak, etkilemek.

ukte: darkfather