çift sayıların gay gibi olması

2 ile bölünüp özlerini kaybetmelerinden mütevellit oluşan mevzu.