çıkın

bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça...