çıpa

gemilerin dalgalara, akıntılara kapılarak yer değiştirmemesi için suya atılan, zincirle gemiye bağlı bulunan, ucu çengelli ağır demir araç, çipo, demir.
doğrusunun çapa mı çıpa mı olduğuna karar veremediğim demir parçası.