cmk madde 102

son dönemde meydana gelen serbest bırakılma haberlerinin kaynağını teşkil eden ceza muhakemesi kanunu maddesi. diğer kanun maddeleri 1 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmişken söz konusu kanun maddesi 31 aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

öncelikle belirtmek gerekir ki getirilen yeni kanuni düzenleme son derece gerekli ve her hukuk devletinde bulunması gereken bir düzenlemedir. bahsettiğimiz insanlar birer tutuklu, yani henüz hakkında suçlu olduğuna dair bir karar verilmemiş. tutuklama bir cezai yaptırım değil idari bir tedbirdir. idari tedbirlerin en kısa sürede kaldırılıp nihai kararlara dönüşmesi gerekir. ki ülkemizde tutukluluk kararın bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığı pek çok örnek var zaten.*

fakat yapılan düzenleme her konuda olduğu gibi bu konuda da gerekli alt yapıyı hazırlamadan günü kurtarmak maksadıyla yapıldığından uygulamada pek çok sorun çıkarması normal. yani bu biraz normal tren raylarında hızlı tren ile ulaşımı sağlamak gibi. kanun maddesinin hazırlandığı 2004 yılından bu yana ne yazik ki gerekli alt yapı sağlanmadı ve sağlanması yolunda da bir adım atılmadı.

ideal bir hukuk devletinde yargılama süreleri her geçen dönem kısalmakta iken ülkemizde ne yazik ki tersine uzama eğiliminde. yargılama sürelerinin ideal hukuk normlarında olmadığı bir ülkede tutuklama süresini ideal hukuk normlarına çekerseniz uygulamada bu tür sıkıntılar yaşanması oldukça doğal.

bu nedenle hükümetin yapması gereken tutuklamayı bir cezalandırma yöntemi olarak görmekten vazgeçip, kişilerle hesaplaşırken bunu kullanmak yerine yargılama süresini en aza indirebilecek tedbirleri almaktır.