çocuk

türk ceza kanunu madde 6'ya göre;

çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır.