çöl

kutup ayısı ile karşılaşma ve tecavüze uğrama riski olan bölge.
deve ya da bedevi olmayada gerek yok. bahtsız olmak yeterli.