dal içeri dal dal

kapıları açan sihirli giriş.
damsız giremezsiniz diyen bodyguard arkasını dönünce yanındakilere söylenecek bir cümledir.