dal

ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri...