deneme

haberler bölümünde görülen yazıdır.
herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
mikrofon ile ses kontrol yapılması sırasında ağızdan çıkan ilk söz.
kişiselliğin en çok öne çıktığı, konu seçiminde sınırlama olmayan yazı türüdür.