doktrin

öğreti anlamına gelen, dilimize fransızcadan geçmiş olan kelime.