dolu bira şişesinin vucuttaki etkisi

fırlatıldığında isabet eden kişinin bünyesinde boşa oranla %80 daha fazla tahribat yaratır.kırar,parçalar,uzuv kopmalarına neden olur,geçiçi hafıza kaybı v.b. gibi etkileri tespit edilmiştir.
denize atılmak suretiyle yarış yapıldığında daima birinci olduğumda 5ini1 yerde olarak gördüğüm hediye modeli.
bir an önce içindekini tüketme arzusu yaratır. *