domuşmak

küsüp surat asmak , somurtmak manasında kullanılır