dozimetrisi

---------------alıntı---------------

dozimetri: canlı bir organizmanın ya da ışın biyolojisinde bir maddenin emdiği ışın dozunun, doğrudan ya da dolaylı ölçümle saptanmasıdır.

---------------alıntı---------------